2016 Yılı emekli memurların maaşlarının alt sınırı ne olacak?

2016 Yılı emekli memurların alt sınır aylıkları belli oldu.

31 Ekim 2015 Cumartesi, 19:47
2016 emekli memur maaşları alt sınırı

2016 Yılı Emekli memurların alacağı maaşlar toplu sözleşme hükümlerine göre belli oldu.Emekli memurlar 2016 yılı zamlı maaşlarını yüzde 6+5 oranında artırımlı olarak alacaklar.2016 Yılı memurların alt sınır aylığı nasıl hesaplanacak?

2016 yılı emekli memur maaşlarının alt sınır hesaplaması:

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, 5434 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının;
a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise % 90’ından,
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise % 80’inden az olamaz.

Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.Harp malullüğü zammı ayrıca nazara alınır.

Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre,
14. derecenin 2. kademesi ve 30 yıl itibarıyla, 01.01.2016 tarihinden itibaren;

Gösterge Aylığı : 520 x 0,088069 = 45,79
Taban Aylığı : 1000 x 1,378573 = 1.378,573
Kıdem Aylığı : 20 x 25 x 0,088069 = 44,03
Tazminat Aylığı : (8000+1500) x 0,088069 x % 55 = 460,16
EABEA = 1.928,55
Alt Sınır Aylığı: 1.928,55 x % 80 = 1.542,84 TL’ dir.

Bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanan aylıklar 01.01.2016 tarihinden itibaren;

Emeklinin kendisi için % 100: 1.542,84 TL
Dul yetimin 3 kişi olması halinde % 100: 1.542,84 TL
Dul yetimin 2 kişi olması halinde % 90 : 1.388,55 TL
Dul yetimin l kişi olması halinde % 80 : 1.234,27 TL’den az olmayacaktır.

Örnek: 25 yıl hizmeti olan bir iştirakçiye 1.01.2016 tarihi itibariyle; 1.000- TL. Emekli aylığı bağlanacak, ancak bu aylık alt sınır aylığının altında kaldığından, ilgiliye ödenecek emekli aylığı alt sınır aylığı olan 1.542,84 TL’ye yükseltilerek ödenecektir.

Bu kişinin ölümü halinde, geride bir eş iki yetiminin kalması durumunda, alt sınır aylığının tamamı bir eş ve iki yetime ödenecektir.

3 kişi için: 1.542,84 TL. Alt sınır Aylığı;

l Eş 771,42 (%50) 10/20
l Yetim 385,71 (%25) 5/20
l Yetim 385,71 (%25) 5/20 olarak ödenecektir.

Bu kişinin geride bir eş ve bir yetimi var ise, alt sınır aylığı olan 1.542,84 TL’ nin % 90’ı = 1.388,55 TL esas alınarak tamamı 3/3 olarak düşünülerek;

l Eş 925,7 (2/3)
l Yetim 462,85 (1/3) olarak ödenecektir.

Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü ile dul-yetim aylığı bağlananların aylıklarının 5434 sayılı Kanunun Ek 19 uncu maddesi hükmüne göre alt sınıra yükseltilme işlemi, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında geçerli olan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca bağlanan kısmi aylıklar için uygulanmayacaktır. Kısmi aylık; sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan aylık olup, 5434 Sayılı Kanunun Ek 19. maddesinde sayılan aylık türlerinden olmadığından, bu Kanunun yürürlüğünden önce ve sonra kesinlikle alt sınır aylığına yükseltilmeyecektir.

 Kaynak:sgkrehberi.com

BU HABERLERE DE BAKTINIZ MI?

BU HABER İLE İLGİLİ YORUMLARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Siteye Reklam vermek için 05316910001 nolu telefonu arayabilirsiniz.