Memurların izin hakları nelerdir?

Devler memurlarının izin hakları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların izin haklarıyla ilgili en çok sorulan şu sorulan cevaplarını yayınlıyoruz.Devlet memurlarının izin hakları nelerdir?,Ücretsiz izin hakkı kaç gün kullanılır?,Doğum yapan memur kadının izin hakları nelerdir?,Eşi doğum yapan memurun doğum izni kaç gündür?,Memurların yıllık izinleri kaç gündür?,Memurların mazeret izinleri nelerdir?,Memurların hastalık izinleri kaç gündür?

24 Eylül 2013 Salı, 20:32
memur

Devlet memurlarının izin hakları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların izin haklarıyla ilgili en çok sorulan şu sorulan cevaplarını yayınlıyoruz.Devlet memurlarının izin hakları nelerdir?,Ücretsiz izin hakkı kaç gün kullanılır?,Doğum yapan memur kadının izin hakları nelerdir?,Eşi doğum yapan memurun doğum izni kaç gündür?,Memurların yıllık izinleri kaç gündür?,Memurların mazeret izinleri nelerdir?,Memurların hastalık izinleri kaç gündür?

657 Sayılı devlet memurları kanununun 5.bölümünde izinlerle ilgili şu haklardan bahsedilmektedir.

Yıllık İzinlerle ilgili haklar

a)Devlet memurları kanunun 102.maddesine göre, 1 yıldan 10 yıla kadar(on yıl dahil) çalışan devlet memurunun yıllık izninin 20 gün olduğu belirtilmekte ve yine aynı madde de hizmet yılı 10 yıldan fazla olan memurlar için ise yıllık izinlerin 30 gün olduğu belirtilmektedir.

b)Amirler yıllık izinleri kurum personelinin durumlarına göre düzenlemeye yetkilidirler.Kurum amirleri personelinin yıllık iznini bir önceki yılla birleştirerek de kullandırabilir.

c)Öğretmenler yaz tatilinden dolayı ayrıca bir yıllık izin kullanamazlar.Öğretmenlere hastalık ve mazeret izinleri hariç ayrıca yıllık izin verilmez.

d)İşi gereği radyoaktif ışınlara maruz kalan devlet memurlarının yıllık izinlerine ek olarak 1 ay daha sağlık izni verilir.

Mazeret izinleri

a)Kadın memura hamilelik için 8 hafta doğumdan önce 8 hafta da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta ücretli analık izni verilir.Çoğul gebelik durumunda doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenebilir.Hamile memur isterse doktor raporu alarak doğumdan önceki sekiz haftanın 5 haftasını da doğumdan sonra kullanmak üzere Çalışmaya engel bir durum yoktur raporu alarak ekleyebilir.Kadın memurun analık iznini kullanırken ölmesi durumunda aynı iznin kalan kısmı babaya verilebilir.

b)Eşinin doğum yapmasından dolayı babaya istemesi halinde 10 günlük doğum izni verilebilir.Yine memura eşinin,kardeşlerinin,anne ve babasının ya da çocuklarının ölümünden dolayı 7 günlük izin verilebilir.

c) a ve b maddeleri dışında kalan zamanlar da atamaya yetkili amirler,valiler veya kaymakamlar tarafından 10 gün süreyle mazeret izni verilebilir. Ayrıca istenmesi durumunda bu izne ek olarak zaruret halinde tekrar bir 10 günlük izin verilebilir ancak bu izin yıllık izinden düşer.Ancak bu ikinci 10 günlük izni öğretmenler kullanamaz.

d)Kadın memura doğumdan sonra analık izninin bitmesini takiben ilk 6 ay için 3 saat ve ikinci 6 ay için se 1,5 saat süt izni verilir. Bu iznin ne zaman kullanılacağı doğum yapan memurun isteğine göre düzenlemek esastır.

e)İzinlerin kullanılması sırasında fiili çalışmaya bağlı haklar hariç her türlü haklar hariç ödemeler ve sosyal haklara dokunulmaz.

Hastalık ve refakat izinleri

657 sayılı devlet memurları kanununun 105 maddesine göre

a)Çalışan Memurlara, aylık hakları ve özlük hakları korunarak, alınacak raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilir.
b)Çalışan Memurun, hastalığı sebebiyle (yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri), hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
c)a ve b maddelerinde  yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu izinlerinin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiklerine dair raporu  ibraz etmesi zorunludur. Memurların izin süreleri sonunda, hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, a maddesinde belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Hastalık izninden sonra çalışmak isteyen ve  gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar için, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanma haklarına sahiptirler.
d)Verilen görevi yerine getirirken  veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

e)Çalışan memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne,
baba, eş ve çocukları ile memurun kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre memurun istemesi ve belgelendirmesi şartıyla bir katına kadar uzatılır.

 Aylıksız izinlerle ilgili hükümler

a) Çalışan memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne,
baba, eş ve çocukları ile memurun kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık  raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre memurun istemesi ve belgelendirmesi şartıyla bir katına kadar uzatılır.Bu Hüküm uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, çalışan memurların istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
b) Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden sonra ayrıca eşi doğum yapan erkek memura ise doğum tarihinden itibaren istemeleri üzerine 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

c) Evlatlık ve ya üç yaşını geçmemiş çocuğun doğumundan itibaren eşi çalışan veya çalışmayan memurlara istekleri dahilinde 24 aylık izin verilebilir.Eşler isterlerse bu izni birbirinin peşi sırada kullanabilirler.

d)Yurt dışına gönderilmiş yada atanmış öğrenci,memur ve ya bunların eşlerine öğrenimleri boyunca ya da görevleri boyunca izin verilebilir.

e) 5 Yıllık hizmet süresini tamamlayan memura istemesi halinde toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
f) Aylıksız izin süreleri içinde mazeretleri ortadan kalkan memurların mazeretleri ortadan kalktığı tarihten itibaren 10 gün içinde göreve dönmesi gerekir.Şayet mazereti ortadan kalktığı halde görevine dönmeyen memur görevinden çekilmiş sayılır
g) Askerlik yapan memurlar askerlik süresi boyunca aylıksız izinli sayılırlar

BU HABERLERE DE BAKTINIZ MI?

BU HABER İLE İLGİLİ YORUMLARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Siteye Reklam vermek için 05316910001 nolu telefonu arayabilirsiniz.