MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Duyurusu(Görevde Yükselme sınavı duyurusu)

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Görevde Yükselme ve Şube Müdürlüğü sınavı duyurusuna çıktı.Duyuruya göre 29 Aralık 2013 tarihinde meb görevde yükselme ve yer değiştirme sınavı yapacak.

31 Ekim 2013 Perşembe, 19:26
MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Duyurusu(Görevde Yükselme sınavı duyurusu)

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Görevde Yükselme ve Şube Müdürlüğü sınavı duyurusuna çıktı.Duyuruya göre 29 Aralık 2013 tarihinde meb görevde yükselme ve yer değiştirme sınavı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatı Şube Müdürlüğü görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı için duyuruya çıktı.2013 yılı Meb şube müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav duyurusuna ulaşmak  için tasra sube mudurlugu gorevde yukselme yazısına tıklayınız.

2013 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatı Şube Müdürlüğü sınavı için Görevde Yükselme Yazılı sınav duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve yer değiştirme suretiyle unvan değişikliği hakkındaki duyurusunun ardından bu gün şube müdürlüğü sınavı yazılı duyurusuna çıktı.Milli Eğitim Bakanlığı Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1709 kişilik şube müdürlüğü kadrosu için 29 Aralık 2013 tarihinde Yazılı sınavı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde yükselme,unvan değiştirme  ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Şube Müdürlüğü sınavı yazılı ve sözlü sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.2013 Yılı MEB Şube Müdürlüğü sınavını ÖSYM gerçekleştirecek.Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştireceği yazılı sınav kapsamınca Genel İdare  Hizmetleri Sınıfına 1.dereceden toplam 1709 kişilik kadro tahsis etti.

Yazılı sınavı Başvuru Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğüne atanmak için gerekli şartları maddeler halinde yazalım:

1-Şube Müdürü,tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme sınavıyla yerleşmek ve başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınav da,diğer müdürlüklerde ise yazılı sınav da başarılı olmak gerekir.Demek ki bu maddeye göre Şube Müdürlüğü sınavında başarılı olabilmek ve bu kadroya yükselebilmek için hem yazılı sınavdan hemde sözlü sınavdan başarılı olmak gerekiyor.Yazılı ve sözlü sınavdan şube müdürlüğü sınavında başarılı olmak için gereken en az puan 70′dir.

2-657 Sayılı devlet memurları kanununa göre MEB’de 1.ve 2. derece şube müdürlüğü için 10 yıl hizmet süresi gerekirken 3.ve 4. derece şube müdürlüğü için en az 8 yıl hizmet şartı gerekiyor.

1.ve 2. Derece şube müdürlüğü ve 3.ve 4. şube müdürlüğü için gerekli 10 ve 8 yıllık hizmet sürelerinin tespitinde nasıl bir yol izleneceği konusu çok önemli.Hizmet sürelerinin nasıl değerlendirileceğini şöyle ifade edelim

a)Kamudaki tüm statülerde geçen hizmet sürelerinin tamamı(İşçi,geçici personel,sözleşmeli veya vekil memurluk)

b)Askerlikte geçen sürelerin tamamı

c)Yüksek öğrenim gördükten sonra özel sektör ve ya serbest olarak çalışılan sürelerin 4 te üçü(bu süre altı yılı geçmemelidir)

3-Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak

4-Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı veya eğitim uzmanı kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda dört; şef kadrosunda altı veya öğretmen kadrosunda on ya da bu kadrolarda toplam sekiz yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

5-Beş yıldan az öğretmenlik hizmeti olup da atanma zamanına kadar bu süreyi tamamlayan adaylar şube müdürlüğü sınavına katılamazlar.Ancak 5 yıllık öğretmenlik hizmeti olup da on yıldan az hizmeti olanlar şube müdürü atanma zamanına kadar bu süreyi dolduruyorlarsa şube müdürlüğü sınavı başvurabilirler.Yani bir öğretmen her ne olursa olsun 1.derece şube müdürlüğü sınavına katılabilmek için en az 5 yıl öğretmenlik hizmetini gerçekleştirmiş olmalıdır.Ayrıca 5 yıllık öğretmen hizmetinin yanında toplamda da 10 yıllık da hizmet süresini tamamlamak zorundadırlar.

6-Aday öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlikte geçen sürelere eklenir.Yönetmelikte buna itiraz edilecek bir madde yoktur.

Genel -yazılı ve sözlü şartları

Öncelikle Meb görevde yükselme ve yer değiştirme yönetmeliğinin görevde yükselme yoluyla aranacak şartlar kısmında(Madde 6) belirtilmiştir.İlgili madde şu şekildedir:

“Madde 6-(1)Bu yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için

a)657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 68.maddesinin B bendinde yer alan şartlar ile 2.fıkra da kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak

b)Görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartları aranır.

Görevde yükselme sınavından başarılı olabilmek için yapılan yazılı sınavda en az 70 puan almak gerekir

Yukarıdaki maddelerde söylenen şartları taşımanız Meb Şube Müdürü olmanız için yeterli değil.Bir de aynı yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen:

“Şube Müdürlüğü,tesis müdürlüğü ve Basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadarı sözlü sınava çağrılır.Son adayla aynı puana sahip diğerleri de sözlü sınava çağrılır.”

Sözlü sınava çağrılan her adaya aşağıdaki konulardan sorular sorulur.

_Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi

_Bir konuyu kavrayıp özetleme,muhakeme gücü ve ifade yeteneği

_Liyakati,temsil yeteneği ve tutum ile davranışlarının göreve uygunluğu

_Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

_Genel Kültürü ve genel yeteneği

_Bilimsel ve teknolojik yeniliklere açıklığı

Adayın yukarıdaki konulardan kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar görevde yükselme sözlü sınavı değerlendirme formuna göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.Adayların sorulara verdiği her sorunun cevabının aritmetik ortalamaları alınarak sözlü puanı belirlenir.Örneğin adaya sorulan 5 sorudan aday 1.sorudan 100 üzerinden 70,2.sorudan 100 üzerinden 80,3.,4. ve 5.sorulardan da 100 üzerinden 80 er puan almış olsun adayın sözlü notu şöyle hesaplanır.70+80+80+80+80=390 bu sayının aritmetik ortalaması ise 390/5=78 bulunur.Demek ki adayın sözlü notu 78′dir

Adayların sözlü sınavdan başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Hizmet şartları

MEB GÖREVDE YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 6.MADDESİNİN 3.FIRKASINDA BELİRTİLEN HİZMET YILI VE EĞİTİME İLİŞKİN ŞARTLAR

Madde 6 (3)Görevde yükselme ve yazılı sınavına katılacaklarda hizmet süresi ve eğitimine dair aranacak şartlar

a)En az fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

b)Talim Terbiye kurulu uzmanı,uzman,eğitim uzmanı,sivil savunma uzmanı,raportör veya sayman kadrolarında 2,Müdürlük göervinde 2,müdür baş yardımcılığı ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda 3 yıl,şef kadrolarında 4,öğretmen kadrosunda ise 5 yada bu alt bentte sayılan toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak

c)Ancak, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik −Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.

KISA NOTLAR

1-Sınav ücreti 95 tl bankaya yatırılacak

2-Sınav tarihi 29 Aralık 2013

3-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu 31 Ekim 2013
Yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci 1-8 Kasım 2013
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklar listesinin ilanı 11 Kasım 2013
ÖSYM tarafından başvuruların alınması 13-19 Kasım 2013
Görevde yükselme yazılı sınavının yapılması 29 Aralık 2013

BU HABERLERE DE BAKTINIZ MI?

BU HABER İLE İLGİLİ YORUMLARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Siteye Reklam vermek için 05316910001 nolu telefonu arayabilirsiniz.