2013 Meb Şube Müdürlüğü sınavı soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında görevlendireceği 1709 kadro için gerçekleştirdiği 2013 MEB Şube Müdürlüğü Sınavı soruları ve cevapları yayınlandı.

28 Aralık 2013 Cumartesi, 20:05
2013 Meb Şube Müdürlüğü sınavı soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında görevlendireceği 1709 kadro için gerçekleştirdiği 2013 MEB Şube Müdürlüğü Sınavı soruları ve cevapları yayınlandı.

Milli eğitim bakanlığının Ösym ile anlaşarak yaptırdığı sınava yaklaşık 40 bin aday girdiği tahmin ediliyor.Şube Müdürlüğü sınavında genel yetenek,genel kültür ve mevzuatla ilgili sorular soruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının 2013 yılında gerçekleştirdiği şube müdürlüğü sınavından başarılı olamak için yüz üzerinden en az 70 puan alan adayların başarılı olacağını,ayrıca şube müdürlüğü sınavından başarılı olan adayların sözlü sınavdan da en az yüz üzerinden 70 puan alarak 1709 kişilik kadroya geçebilmesi mümkün olacak.

Milli Eğitim bünyesinde bulunan şube müdürlüğü kadroları şuan için tamamına yakını görevlendirmeyle doldurulmuş durumda.

2013 yılı Meb Şube Müdürlüğü Sınavı Sorularından bazıları aşağıya çıkarılmıştır.Sizinde eklemek istediğiniz sorular var ise bize mesaj göndermeyi unutmayın.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI SoruSayısı
Türkçe dil bilgisi 5
Hangisi yoktur? Ünsüz sertleşmesi
Yüklemi etken değil edilgen olacaktı
Hangisi yoktur? Tezlik fili
Hangisi yoktur? Niteleme sıfatı
IV. Cümle  Basit Cümle-dört basit bir bileşik
Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim 2
Yapılan araştırmada insanların yarıda kalan işleri bitirilen işlere göre daha çokhatırladıkları belirlenmiş bu nedir? Cevap: Zeigarnik etki
Algıda yanılmaya yol açmayan  Empati
Yönetim, liderlik ve organizasyon 3
Aynı düzeyler arasındaki ilişki Yatay iletişim
Örgütsel bölüm:coğrafi bölüm
Klasik teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İletişime açık
İnsan hakları ve demokrasi 1
Türkiyede İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ne zamanverilmiştir? 1987
Yönetimde etik 1
 Etik Kurulu TBMM üyeleri bakanlar kurulu ve Yargı mensupları hakkında şikayetleri  incelemez.
Türk idare sistemi 2
Hangisi mahalli idare değildir? ( yalnızca İlçe olan)
Köylerin birleştirilmesi,ayrılması hangisinin tasvibiyle olur: İçişleri bakanlığı
Protokol kuralları 1
Protokol kurallarına göre öndegelmede üst ve unvan sahibi önde gelir,kıdemde önde gelme olmaz.Yanlış olan soruluyordu.Yanlış olan seçenek, bu seçenek idi.(Kadınlar kamusal ve sosyal alanda kollanır seçeneği doğrudur)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
1921 anayasasında bulunmayan nedir ? Yargı,1924 anayasasıyla anayasaya girmiştir.
Macar Sanatçının Türk Sanatçı Adnan Saygun ile halk müziğiaraştırması:Milliyetçilik
Genel kültür 5
Victor Hugo’nun Eseri: Notre Dame’ın Kamburu
Dünya Bankasının Merkezi: Waşington
İspanyol sürrealist ressam heykeltıraş, sinema sanatçısı: Salvador Dali
Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusunu bağlayan kanal:Panama
Hangi dalda Nobel Ödülü verilmez: Matematik
T.C. Anayasası 5
Hangi şekilde milletvekilliği  düşmez ? –Milletvekilinin seçilme yeterliliğinigerektiren şartlardan birini kaybetmesi
Siyasi partilere 25 yaşında üye olunur
Sürekli yayınlar-hürriyet-Basımevi kurmak,mali ve izin şartına bağlanamaz.
1982 Anayasasında yüksek mahkeme olmayan mahkeme hangisidir ? :Sayıştay
Ülkenin güvenliği kimden sorumludur.Bakanlar Kurulu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4
Mesai saatlerini ve engelliler surusu aynı soru idi.yanlış seçenek yurt dışı haftasonu iznini bakanlar kurulu verir,dışişleri bakanlığı değil.
657 ceza uyarma-aylıktan kesme-devl.memurluğundan çıkarma-kınama
Mal bildirimi eş ve çocuklar için verilir
657 de özel güvenlik hizmetleri sınıfı yoktur
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 3
Öğretmenin niteliklerini MEB belirler
İstisnai olarak belirtilmiştir? Askeri Okul
Ortaöğretimin ilköğretim üzerine zorunlu olması sorusu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 3
Öğretmenlerin oturdukları lojmanlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır.il daimi meclisi olacaktı.
Okul açılmadan 15 gün önce Muhtar okula kayıt olacak çocukaları belirler
Okul açma yetkisi -yalnızca gerçek kişiler ve tüzel kişiler açar .
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 5
Müsteşarın görevlerinde bakanlıklar arası koordinasyon yok.
Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne zaman yapılır? Haziran ve Temmuz aylarında
İl denetmenlerinin  görev süresi minumum 2 yıldır (3 değil)
Bakana yardımcı  kaç müşavir?  30
Eğitim İstihdam ilişkisini güçlendirmek: Mesleki ve Teknik Eğitim GenelMüdürlüğü’nün görevidir
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2
Soruşturma izni için ek süre? 15 gün
Belde başkanı soruşturma iznine itiraz için nereye başvurur:Bölge idare mahkemesine
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3
Örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış şık idi.
Kamu zararı hakkında yönetmelik maliye bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulutarafından  yürürlüğe konur.
Üst yönetici değildir-bakan
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2
İta amiri 15 günde onaylar
İhale Kuralı İhaleden teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2
İhale: Açık ihale-belli istekliler arasından ihale-pazarlık
Kamu ihale kurulu başkan  ve başkan yardımcısı  kaç kişiden oluşur ? 9
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1
Mücbir sebepler 3.sahıs tarafından yapılmamış olması
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1
Analiz ve çalışma gerektiren bilgiler Bilgi edinme kapsamı içinde verilebilir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 3
İdare kurulunda emniyet müdürü yoktur
İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz. Doğru cevap I-III yanlış olan 1/3 le toplanması.
Belediye kurulması için 3.000.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2
Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır.
Sendika ile ilgi evrakları vali 7 günde.15 olacak (doğru şık)
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat 2
Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse iptal ediliyor
Özel öğretim kurumu açacaklarda aranan şartlar.yanlış olanlar soruluyordu   I-III-IV Kötü şöhret-6 ay-12 ay

BU HABERLERE DE BAKTINIZ MI?

BU HABER İLE İLGİLİ YORUMLARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Siteye Reklam vermek için 05316910001 nolu telefonu arayabilirsiniz.