657 sayılı devlet memurları kanunun da 4 madde değişti

Torba kanunla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 4 madde değiştirildi.Devlet memurları kanununun 4 maddesi değiştirilmiştir.

19 Eylül 2014 Cuma, 14:05
yönetmelik

Torba kanunla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 4 madde değiştirildi.Devlet memurları kanununun 4 maddesi değiştirilmiştir.

Torba yasayla birlikte 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılan değişiklikler şu şekilde:

1-Devlet Memurları kanuna eklenen madde ile 4/C’lilere emekli oluncaya kadar çalışma hakkı verildi.

Devlet memurları Kanunun 4 maddesinin C maddesine “Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir” ibaresi eklenmiştir.İlgili maddeye eklenen ibare ile 4/C’li personelinin emekli oluncaya kadar çalışma hakkı teminat altına alınmıştır.

2-Aday memurların uyarma,kınama cezası alanlar görevden uzaklaştırılmayacak ancak kademe ilerlemesi ile maaş kesim cezası alan aday memurlar görevlerinden uzaklaştırılacak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 57.maddesine eklenen ibare şu şekildedir:”Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir”

3-İş ve Meslek Danışmanlarının özel hizmet tazminatları arttırıldı.

a) 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,”

b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi ve “5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik İl Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

4-Aile Sağlığı ile Toplum sağlığı merkezlerinde görevli personele nöbet ücreti verilecek.

MADDE 69 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi ve ikinci fıkrasına “(e) bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar” ibaresi eklenmiştir

Torba yasayla ilgili tüm değişiklikleri öğrenmek için buraya tıklayınız

BU HABERLERE DE BAKTINIZ MI?

BU HABER İLE İLGİLİ YORUMLARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*

Siteye Reklam vermek için 05316910001 nolu telefonu arayabilirsiniz.